Photo of Carolyn B. Maloney

Carolyn B. Maloney

New York (NY) – 12th, Democrat

Hometown: New York

Overview & Contact

Contact

The Honorable Carolyn B. Maloney
2308 Rayburn House Office Building
Washington, DC, 20515-3212

Phone: (202) 225-7944


Website: https://maloney.house.gov